Hardo Pajula: Lobjaka lääs

Desolation

 

Ahto Lobjakas väärib imetlust. Ajal, mil sõnapaar “valge mees” sisaldab endas nii etteheidet kui ka üleskutset too kahetsusväärne puudus endas kõrvaldada, kannab ta selle koormat stoiliselt edasi ja suhtub džungli valgustamisse samasuguse missioonitundega nagu Rudyard Kipling. Tema viimasest loost (PM 8.6) said metslased (liiginimi homo estonicus) jälle üht-teist kasulikku teada. Tees, et kohalikud võsamurjanid on patoloogilised naiste-, neegri-, moslemi-, lesbi-, homo- ja transuvihkajad (loetelu täieneb pidevalt) ei ole küll uus, aga see-eest kirjeldati meile seekord kaasahaaravalt ja inspireerivalt Lobjaka läänt. Eriti põnev tundus mulle seekord Lobjaka käsitlus sellest, mismoodi oktsidendis uuel ajal teadust tehakse.

Lääne teadusajakirjanduses – kirjutab Lobjakas meile – ei saaks ükski meie akadeemilistest primitivistidest (ma kahtlustan, et juttu on siin Peeter Espakist) avaldada islami kohta kriitilisi seisukohti: “Põhjus on lihtne: inimene ei ole seal empiirilise kategoriseerimise objekt, vaid ühiskondlikku leppe subjekt.” Kui “pärisajaloota” (mida see veel ei tähendaks?) kohalikud teadmamehed “vaatavad inimest kui looma” ja püüavad oma empiirilisi tähelepanekuid see-järel kuidagi korrastada, siis läänes olevat teadus “ühiskondliku diktaadi objekt”. Kas ma olen tõesti ainus, kes arvab end seda juttu juba kuulnud olevat? Meie hiljutine ajalooline kogemus (mis, tuleb välja, ei ole küll “päris”) ütleb mulle, et nii nagu ei saanud asja enamlaste plaanist polaarjoone taga maisi kasvatada, nii nurjub ka see eksperiment, kuhu Lobjaka teadus meid nüüd on kaasanud. Pealegi näitavad Euroopa riikide valimistulemused seda, et ühiskond ise suhtub poliitkorrektsesse pädevusse üha skeptilisemalt. Seetõttu püüavad valgustuskomissarid end nüüd ise ühiskondlike diktaatorite rolli asetada ja hulluvad järjest kiiremas tempos.

Vaatame siinkohal ainult ühte konkreetset näidet. Ülalviidatud eksperimendil on mitu tahku, aga üheks Lobjaka teaduse põhipostulaadiks on see, et kõik avaldatud uurimis-tulemused peavad olema kooskõlas feministliku, antirassistliku ja LGBT[*] kaanoniga. Lob-jaka lääne üheks viimaseks märkimisväärseks teadussaavutuseks on Nobeli meditsiiniauhinna laureaadi Tim Hunti vallandamine University College of Londonist (UCL). Möödunud suvel pidas Hunt teadusajakirjanike maailmakonverentsil kõne selle naistest osale-jatele. End oma ülesastumises “šovinistlikuks monstrumiks” tituleerinud biokeemik viskas nalja ka naiste üle ja teenis ära kuulajate aplausi ja naerupahvakud. Ent ometi nägi mingi alp mustanahaline moor just siin oma võimalust valgustuse võidule kaasa aidata. Edasist kujutame kõik väga hästi ette: Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat ja orjameelne selgrootus. Juba kahe päeva pärast pidi Tim Hunt UCL-ist erru minema.

Hunti kaitseks astusid välja mitmed teadlased (naisteadlased) ja poliitikud. Neurobioloog Colin Blakemore pani protestiks maha Briti Teadusajakirjanike Assotsiatsiooni aupresidendi ameti. Richard Dawkinsi sõnul visati Hunt “sõgedale jõugule söödaks”. Boris Johnsoni meelest tegi Hunt oma kõnes vaid seda, mida teadlased on kogu aeg teinud: “vaatas maailma enda ümber ja üritas seda kirjeldada.” See kõik jäi tagajärjetuks, UCL-i president teatas, et Hunti tööle ennistamine annaks avalikkusele “täiesti vale signaali”. Sellised on siis meil nüüd lood teaduse ja “ühiskondliku diktaadiga”.

Selle loo taustal on raske vältida järeldust, et Lobjaka läänes dikteerivad sündmuste käiku ühiskonna asemel järjest juurde konstrueeritavate vähemuste kõige ogaramad ja sõjakamad liidrid, kelle kaheks peamiseks intellektuaalseks aktivaks on internetiühendus ja palju vaba aega. Kuhu agressiivse rumaluse kultiveerimine aga välja viib, võib polaarmaisi kogemuse taustal igaüks ise ennustada.

Õnneks ei ole Lobjaka siiski lääs ainus lääs. Peale selle on olemas veel Koguja, Seneca, Augustinuse, Gregorius Suure, Karl Martelli, William Shakespeare’i, Johann Sebastian Bachi, Oswald Spengleri, Enoch Powelli, Czesław Miłoszi, Tim Hunti – ja Charles Darwini õhtumaa. Viimase valguses on Briti filosoof John Gray öelnud vahedalt: “Nendest, kes eitavad oma loomalikku päritolu, ei saa mitte pühakud, vaid inimlikkuse karikatuurid.” On kurb ja valus, et Lobjaka järel on iseenda karikatuuriks muutumas ka osa minu läänest. Lobjakas on sel teel õnneks siiski praegu veel kaugel ees.

[*] (ingl. k.) Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender

Jaga postitust

Jäta kommentaar